Miljö

Miljö

Tyggrossisten arbetar aktivt med att förbättra vår miljöprestanda så långt det är tekniskt och ekonomiskt rimligt.

I första hand väljer vi varor, produkter och tjänster från företag med ett aktiv miljöarbete och som erbjuder miljömärkta produkter såsom Öko-tex och förnybara material. Vi fokuserar på att hitta Svenska eller Europeiska leverantörer för att minimera frakter och därigenom påverkan på miljön.

Vid val av tjänstebilar försöker vi i möjligaste mån välja alternativ med batteri eller hybriddrift.

Våra lokaler drivs av fjärrvärme och vårt avfall källsorteras och tas om hand av renhållningsföretag med fokus på miljön.

Sist men inte minst tar vi även hand om och köper upp gamla tyglager och ger därigenom tygerna en andra chans och undviker att dom skickas till tippen.